Trang chủ – Dịch vụ Lớp Class

anh-002-1600-500

Khóa học Nhập Môn

anh-002

Khóa học Nhập Môn

● Thời gian học:90 phút / 1 buổi 
● Thời lượng khoá học:16 buổi (4 tháng) 

● Hiểu được tư thế tay và dáng ngồi
● Giới thiệu các loại đàn
● Đàn được nốt nhạc ở khóa Sol, khóa Fa Luyện ngón cơ bản
● Nhận biết ký hiệu, sắc thái âm nhạc cơ bản, tiết tấu, nhịp 2/4, 3/4, 4/4 

● Đàn được ít nhất 3 bài tác phẩm cơ bản trong giáo án 
● Làm quen với Piano
● Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản 
● Có được tư thế ngồi đàn và đặt tay chuẩn

● Thời gian học: 90 phút / 1 buổi  
● Thời lượng khoá học: 16 buổi (4 tháng)  

● Hiểu được tư thế tay và dáng ngồi
● Giới thiệu các loại đàn
● Đàn được nốt nhạc ở khóa Sol, khóa Fa Luyện ngón cơ bản
● Nhận biết ký hiệu, sắc thái âm nhạc cơ bản, tiết tấu, nhịp 2/4, 3/4, 4/4 

● Đàn được ít nhất 3 bài tác phẩm cơ bản trong giáo án 
● Làm quen với Piano
● Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản 
● Có được tư thế ngồi đàn và đặt tay chuẩn

Quyền lợi dành cho học viên Lớp Class

Linh động thời gian

Tất cả các ngày trong tuần đều có lớp để tự chọn buổi học phù hợp nhất.

Miễn phí phòng tập

Sử dụng miễn phí phòng tập đàn (Practice Studio) suốt thời gian học.

Không gian cộng động

Vừa học vừa chơi! Thoải mái tiếp xúc cộng đồng cùng sở thích chơi Piano.

Giáo án chuyên biệt

Có 4 lộ trình học Piano và được tối ưu theo từng buổi học của học viên.

Linh động thời gian

Tất cả các ngày trong tuần đều có lớp để tự chọn buổi học phù hợp nhất.

Miễn phí phòng tập

Sử dụng miễn phí phòng tập đàn (Practice Studio) suốt thời gian học.

Không gian cộng đồng

Vừa học vừa chơi! Thoải mái tiếp xúc cộng đồng cùng sở thích chơi Piano.

Giáo án chuyên biệt

Có 4 lộ trình học Piano và được tối ưu theo từng buổi học của học viên.

HỌC THỬ 07 NGÀY -
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Các Khoá học Lớp Class

Đến học trải nghiệm