Trang chủ – Dịch vụ Lớp Class

anh-002-1600-600

Khóa học Hoàn Thiện

anh-002

Khóa học Hoàn Thiện

● Thời gian học:90 phút / 1 buổi 
● Thời lượng khoá học:80 buổi (18 tháng) 

● Luyện ngón với Gam nâng cao
● Thực hành các bài tiết tấu, kỹ thuật phức tạp
● Hiểu được sắc thái, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm khi học
● Nắm được các hợp âm màu
● Cách đặt hợp âm màu cho bài hát
● Kết hợp kỹ thuật Pedal nâng cao
● Học các tác phẩm chuyển giọng phức tạp

● Đàn được các tác phẩm Cổ điển, Đềm hát, Nhạc Nhẹ trình độ khó.
● Hiểu được các hoà thanh, viết bè cho giai điệu chính.
● Nắm được các lịch sử, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm.
● Kỹ thuật Pedal nâng cao.
● Tập trung kỹ thuật sắc thái của tác phẩm.
● Cảm âm tốt.
● Khả năng thi tấu được phát triển.

● Thời gian học: 90 phút / 1 buổi  
● Thời lượng khoá học: 80 buổi (18 tháng)  

● Luyện ngón với Gam nâng cao
● Thực hành các bài tiết tấu, kỹ thuật phức tạp
● Hiểu được sắc thái, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm khi học
● Nắm được các hợp âm màu
● Cách đặt hợp âm màu cho bài hát
● Kết hợp kỹ thuật Pedal nâng cao
● Học các tác phẩm chuyển giọng phức tạp

● Đàn được các tác phẩm Cổ điển, Đềm hát, Nhạc Nhẹ trình độ khó.
● Hiểu được các hoà thanh, viết bè cho giai điệu chính.
● Nắm được các lịch sử, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm.
● Kỹ thuật Pedal nâng cao.
● Tập trung kỹ thuật sắc thái của tác phẩm.
● Cảm âm tốt.
● Khả năng thi tấu được phát triển.

Quyền lợi dành cho học viên Lớp Class

Linh động thời gian

Tất cả các ngày trong tuần đều có lớp để tự chọn buổi học phù hợp nhất.

Miễn phí phòng tập

Sử dụng miễn phí phòng tập đàn (Practice Studio) suốt thời gian học.

Không gian cộng động

Vừa học vừa chơi! Thoải mái tiếp xúc cộng đồng cùng sở thích chơi Piano.

Giáo án chuyên biệt

Có 4 lộ trình học Piano và được tối ưu theo từng buổi học của học viên.

Linh động thời gian

Tất cả các ngày trong tuần đều có lớp để tự chọn buổi học phù hợp nhất.

Miễn phí phòng tập

Sử dụng miễn phí phòng tập đàn (Practice Studio) suốt thời gian học.

Không gian cộng đồng

Vừa học vừa chơi! Thoải mái tiếp xúc cộng đồng cùng sở thích chơi Piano.

Giáo án chuyên biệt

Có 4 lộ trình học Piano và được tối ưu theo từng buổi học của học viên.

HỌC THỬ 07 NGÀY -
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Các Khoá học Lớp Class

Đến học trải nghiệm